POLITIKA ZASEBNOSTI

NAČELA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Varnost vaših osebnih podatkov je za nas izjemnega pomena. Zato namenjamo ustrezno pozornost osebnim podatkom in njihovemu varovanju ter jih obdelujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, Direktive 95/46 / ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o GDPR) in v skladu s temi načeli. V tem pravilniku vas obveščamo o tem, katere osebne podatke zberemo o Vas in o tem, kako jih bomo še naprej uporabljali.

KDO OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE :

Vaše osebne podatke pod spodaj navedenimi pogoji bodo obdelali ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p., davčna št.: 81403615, sedež: Nove Fužine 43, Ljubljana, 1000 Ljubljana. ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p. nima pooblaščenega uradnika za varstvo podatkov. Za uveljavljanje vaših pravic v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov nas lahko neposredno kontaktirate preko naših kontaktnih podatkov:     

 • Naslov: Nove Fužine 43, Ljubljana, 1000 Ljubljana    
 • Telefonska številka: +386 41 339 914     
 • E-naslov: info@sashadesign.si

KAKŠNE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO?

ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p. lahko shranjuje in kako drugače obdeluje vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete v zvezi z uporabo naših storitev.  To vključuje zlasti naslednje osebne podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • e-naslov,
 • telefonska številka,
 • naslov,
 • naslov za dostavo,
 • številka bančnega računa ali
 • ostale prostovoljno posredovane podatke, ki jih vnesite med ustvarjanjem naročila ter
 • podatke, ki se nanašajo na blago, ki ga kupec pregledal ali kupil.

V povezavi z vašimi dejavnostmi na naši spletni strani nadalje zbiramo in obdelamo vaš IP naslov in piškotke. Obdelava in uporaba piškotkov se urejajo samostojnimi načeli , ki jih lahko najdete v politki o piškotkih. Vse osebne podatke, katere obdelamo, smo dobili direktno od vas.

S KAKŠNIMI NAMENI OBDELAVAMO OSEBNE PODATKE?

 

Vaše osebne podatke lahko obdelamo za en ali več spodnjih namenov:

 • Uprava in obdelava nakupa preko e-trgovine.
 • Vaše osebne podatke uporabljamo, da vam dostavimo naročeno blago in vas obveščamo o stanju vašega naročila ali uveljavimo svojo pravico do odstopa od nakupa ali vašega zahtevka za reklamacijo blaga.
 • Pošiljanje različnih komercialnih sporočil in e-obvestil, da vas informiramo glede najnovejših popustov, novic, novega blaga, promo akcij in ostalih povezanih informacij.
 • Analiziranje vaših preferenc in pojavljanje vsebine, ki odgovarja vašim individuálním potrebam.
 • Izterjave in uveljavitev naših pravic (v primeru pravnih sporov, ki se nanašajo na naše storitve)
 • Vodenje računovodske evidence in izpolnjevanje naših ostalih pravnih obveznostih.

KOMU LAHKO PONUJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

 • V okviru tega pooblastila lahko istočasno posredujemo / predložimo vaše osebne podatke naslednjim subjektom: –       
 • Prevoznikom, ki imajo obveznost za dostavo blaga, ki st ega naročili       
 • Upravljalcu spletne strani in trgovine
 • Družbi, ki opravlja naše telefonske govore za namene storitve za kupce      
 • Izvajalcem plačilnih portalov   
 • Našim pravnim in davčnim svetovalcem v povezavi z uveljavitve naših pravic      

KAKO DOLGO BOMO SHRANJEVALI VAŠE OSEBNE PODATKE?

ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p. obdeluje in shrani vaše osebne podatke le za čas, ki je nujno potreben za zgoraj navedene namene. Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja za obdobje, s katerim ste se strinjali (navadno 5 let), razen če boste vaše soglasje o obdelavi osebnih podatkov preklicali. Po tem času ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p. ohrani vaše osebne podatke v obsegu, ki je potreben za zaščito njihovih pravic. V primeru obdelave osebnih podatkov, ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p. obravnava in hrani vaše osebne podatke vsaj za čas trajanja pogodbe in do izteka zakonskih ali pogodbenih zastaralnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic do okvarjenega delovanja ali garancije za morebitno izvedbo, določitev ali obrambo naših zahtevkov. Istočasno želimo poudariti, da se vaši osebni podatki hranijo v primerih, ko to zahteva zakonska ureditev, in samo v roku, ki ga določajo ti zakoni (še posebej roki za arhiviranje računovodskih in davčnih dokumentov).

SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Za sklenitev kupoprodajne pogodbe prek naših spletnih mest/aplikacij je potrebna tudi naslednja obdelava podatkov: Vaše podatke o plačilu bomo posredovali ponudnikom plačilnih storitev, ki smo jih pooblastili mi, da obdelajo plačila. Podatke o vašem naslovu za dostavo posredujemo logističnim podjetjem in dostavnim partnerjem, ki smo jih mi za to pooblastili. Da bi zagotovili, da je blago dostavljeno v skladu z vašimi željami, po potrebi posredujemo vaš e-poštni naslov in telefonsko številko logističnemu podjetju in/ali dostavnemu partnerju, ki smo ga pooblastili za prevzem pošiljke. Ta vas bo pred dostavo po potrebi kontaktiral in z vami uskladil podrobnosti dostave. Zadevni podatki se posredujejo izključno za posamezne namene in se po dostavi znova izbrišejo.

KAKŠNE VSE PRAVICE IMATE V POVEZAVI S VARSTVEM VAŠIH OSEBNIH DOKUMENTOV?

 • Pravica do odvzema dovoljenja. Če obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da privolitev kadarkoli prekličite. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov pred takšno pritožbo. Preklic privolitve hkrati ne vpliva na obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi drugega dovoljenja, zlasti v zvezi z obdelavo, potrebno za izvedbo naročila ali izpolnjevanjem zakonske obveznosti.
 • Pravica dostopa. V skladu s členom 15 Uredbe GDPR imate pravico pridobiti potrdilo o tem, ali in katere osebne podatke obdeluje ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p. in pridobiti dostop do teh osebnih podatkov, vključno z informacijami o namenu obdelave, kategoriji zadevnih osebnih podatkov, prejemnikih, predvidenem času shranjevanja osebnih podatkov, izbris ali popravljanje osebnih podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, vir osebnih podatkov, če se ne pridobi neposredno od vas, in dejstvo, da gre za avtomatsko odločanje, vključno s profiliranjem.
 • Pravica do popravila in spremembe. Imate pravico, da od ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p. zahtevate, da popravi vaše osebne podatke, če so ti netočni ali nepopolni.
 • Pravica do izbrisa / pravica do pozabljenosti. Imate pravico, da izbrišete svoje osebne podatke, če obstajajo zakonske predpostavke. Zlasti v primerih, ko osebni podatki niso potrebni za zgoraj navedene namene ali če ste umaknili soglasje ali ste nasprotovali obdelavi
 • Pravica do omejitve obdelave. Imate pravico omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov s strani ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p., če: a) boste zanikali točnost vaših osebnih podatkov (dokler se preveri točnost), b) bo obdelava nezakonita in zahtevali boste omejitev uporabe vaših osebnih podatkov namesto izbrisa; boste potrebovali podatke za določitev, uveljavljanje ali branje pravnih zahtevkov, tudi če jih Bibloo ne bo več potreboval za nadaljnjo obdelavo, ali d) če nasprotujete obdelavi pravnih postopkov za namene naših zakonitih interesov (zlasti v okviru neposrednega trženja).
 • Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov. Če boste zahtevali, da ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p. vaše osebne podatke posreduje neposredno drugemu administratorju.
 • Pravica do ugovora. Imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov
 • Pravica do vložitve pritožbe. Imate pravico kadar koli vložiti pritožbo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. ALEKSANDRA ČEKEREVAC s.p.

Igranje z barvami za lase mora biti preudarno, a hkrati zanimivo. V salonu Sashadesign vam ponujamo različne tehnike barvanja. Odločite se lahko za standardno barvanje las. Poleg tega se lahko pri nas odločite tudi za prameno, večbarvno prameno, pa tudi balayage ali babylights. 

Pred odločitvijo o vaši novi barvi, vam v salonu ponujamo 10 minutni brezplačen posvet, da bo končen rezultat zares takšen, kot ste si ga želeli.